Web3 & Numbers Protocol: Budując należący do użytkownika Metavers

Ann Beg
6 min readJan 17, 2023

Ukuty w 2014 roku przez założyciela Polkadot i współzałożyciela Ethereum, Gavina Wooda, termin „Web3” to określenie reprezentujące kolejną iterację sieci World Wide Web, która obejmuje takie koncepcje jak decentralizacja, ekonomia oparta na tokenach i technologie blockchain. Pomimo dużego optymizmu ze strony entuzjastów kryptowalut, dużych firm i VC, po boomie kryptograficznym w 2021 r., Web3 i związane z nią obietnice nie spełniły się.

Znani komentatorzy, tacy jak Jack Dorsey i Elon Musk stwierdzili, że sieć Web3 daleka jest od rzeczywistości i wykorzystuje się ją jedynie jako modny frazes czy termin marketingowy. I nie jest to bezpodstawne — przestrzeń Web3 zrobiła niewiele, aby utworzyć swą renomowaną tożsamość, która stała się synonimem piramid, oszustw i rug pulli. Negatywne zainteresowanie przestrzenią krypto w ubiegłym roku (2022) sprawiło, że Web3 stała się na tyle nieistotna, że ustępowała miejsca innym przełomowym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja (AI).

Czy więc komentatorzy mają rację? Czy Web3 to rzeczywiście jedynie modny termin, czy istnieje jakieś namacalne zastosowanie dla tej następnej iteracji sieci? Przyjrzyjmy się szczegółowo temu pytaniu.

Obietnice Web3

Web3 i odpowiadające im technologie (zdecentralizowana infrastruktura, NFT, technologia blockchain) są stosunkowo młode, a sposób w jaki je rozumiemy, wciąż się zmienia. Bezdyskusyjny jest jednak pomysł decentralizacji i wykorzystania blockchainów do poprawy ogólnego doświadczenia w sieci, zwłaszcza w takich obszarach jak dostępność, prywatność i własność danych.‍

Dane i treści stanowią dużą część obecnej iteracji sieci (Web2), a platformy społecznościowe, takie jak Instagram, YouTube czy TikTok, mają za zadanie ułatwiać udostępnianie cyfrowych mediów i interakcje zachodzące w ich obrębie. W rezultacie, wiele danych oraz treści w Web2 jest scentralizowanych i przechowywanych na serwerach należących do firm obsługujących te usługi, często twórców platform społecznościowych („Big Tech”). Stanowi to trudny problem dla użytkowników, ponieważ publikowane przez nich dane i treści narażone są na kaprysy tych zewnętrznych podmiotów. W październiku 2021 r. Facebook i jego spółki zależne zostały na 7 godzin globalnie niedostępne. W tym czasie użytkownicy nie mogli uzyskać dostępu do swoich treści, a wszelkie powiązane usługi korzystające z Facebooka stały się niedostępne. To zdarzenie pokazało, jak destrukcyjna może być centralizacja, co dodatkowo podkreśla potrzebę decentralizacji.

Żyjemy w czasach monetyzacji cyfrowych obrazów, filmów i zasobów dostępnych na platformach społecznościowych, co dzieje się poprzez zaangażowanie i reklamy. W 2021 roku NFT wstrząsnęły tą przestrzenią, pokazując, że media cyfrowe mogą zarabiać same, dzięki bezpośredniej własności zasobów cyfrowych. Taki sposób zarabiania oznacza zmianę w przestrzeni tworzenia treści. Twórcy nie muszą już polegać na platformach stron trzecich i arbitralnych wskaźnikach, takich jak algorytmy i wskaźniki zaangażowania, a dzięki Web3 mogą sami zarabiać na swoich dziełach.

Web3 reprezentuje zmianę prowadzącą do przejmowania przez użytkowników odpowiedzialności za własne dane i treści. Technologia blockchain ma dobre warunki do ułatwiania tych nowych interakcji użytkowników, jednak nadmierne skupienie się na opartej o tokeny ekonomii wypaczyło wizję Web3 i zagroziło jej obietnicom.‍

Pomimo dotychczasowych niepowodzeń w rozwoju Web3, jej potencjał jest wciąż widoczny. Numbers Protocol opiera się na głównych elementach Web3 — decentralizacji i należących do użytkowników treści, aby zbudować metaverse należący do użytkowników.‍

Rola Numbers Protocol w Metaversie należącym do użytkowników

Numbers Protocol to biblioteka multimediów cyfrowych oraz system indeksowania, którego celem jest zapewnienie bardziej transparentnego spojrzenia na media cyfrowe. Zaczynając od Numbers ID (Nid), każdy element multimediów cyfrowych zarejestrowany w Protokole otrzymuje unikalny identyfikator, który można wykorzystać do uzyskania dostępu do plików cyfrowych przechowywanych w zdecentralizowanej pamięci masowej, a także do informacji o multimediach cyfrowych zarchiwizowanych na blockchainie.

Tym, co napędza Numbers Protocol, jest jego Blockchain. Blockchain ten ułatwia działanie podstawowych funkcji Numbers Protocol, a zwłaszcza archiwizację historii zatwierdzonych zasobów Web3. Blockchain Numbers przekształca zasoby z niewykrywalnych i nieweryfikowalnych, w takie, które mogą „mówić” same za siebie za pomocą dostępnych i transparentnych zapisów. Blockchain Numbers osiąga to poprzez nadawanie unikalnej tożsamości cyfrowym mediom, znanej również jako ID treści w Filecoin/IPFS. Kluczowe informacje, takie jak metadane powstające podczas tworzenia (lokalizacja, znacznik czasu, czy inne dane dotyczące okoliczności tworzenia), informacje o twórcy czy licencje są przechowywane na blockchainie, aby zapewnić integralność mediów cyfrowych.

Numbers Protocol i Blockchain Numbers działają wspólnie, aby dzięki decentralizacji umożliwić użytkownikom posiadanie i kontrolowanie swoich zasobów cyfrowych. Aby lepiej zilustrować ten pomysł, przyjrzyjmy się, w jaki sposób dane użytkownika są przechowywane w Numbers Protocol i jak odzwierciedla to jego własność.

Przywracanie danych użytkownika w Numbers Protocol

Gdy konto w Numbers Protocol zostanie usunięte, informacje mogą zostać odzyskane dzięki zapisom on-chain powiązanym z oryginalnym adresem portfela użytkownika. Inaczej jest w przypadku usług web2, ponieważ informacje te są przechowywane na lokalnych serwerach. Jeśli dane zostały usunięte, to już jest po nich.

Architektura Numbers Protocol jest dwojaka. Posiadamy zapisy on-chain, które zawierają wszelkie informacje związane z zarejestrowanymi zasobami cyfrowymi, takie jak zapisy integralności (historia aktywów), a także zapisy nft. Wszystkie rekordy on-chain są indeksowane adresami portfeli użytkowników i pozostaną tam na czas nieokreślony, co stanowi cechę blockchaina. Druga warstwa to baza danych poza łańcuchem, umożliwiająca szybki dostęp. Jest to konieczne, ponieważ w rzeczywistości pobieranie danych on-chain może być wolniejsze i wymagać bazy danych off-chain, aby poprawić doświadczenia użytkowników w aplikacjach ekosystemowych, takich jak Capture App.‍

Wszystkie dane i treści zarejestrowane w ekosystemie Numbers pozostaną z użytkownikiem tak długo, jak długo będzie on miał dostęp i kontrolę nad swoim portfelem. Przykład ten pokazuje, że Numbers Protocol działa w sposób zgodny z ideą Web3 oraz, że użytkownicy kontrolują swoje dane, treści i zapisy treści niezależnie od usług i samego protokołu.‍

Web3 i Numbers Protocol idą naprzód

Sieć, od początku swojego istnienia, przeszła wiele zmian i ewolucji, których celem było ulepszenie doświadczenia i potknięć poprzedniej iteracji. W ciągu ostatnich kilku lat na idei Web2 mogliśmy zacząć obserwować rysy, a centralizacja ujawniła wady obecnego systemu. Pomimo tego, że zmiana Web3 w kierunku własności użytkowników jest oczekiwana, istnieją podmioty które osłabiły impet całego rozwoju.

Jako że mocno wierzymy w wizję Web3, mamy nadzieję zmienić widoczną wokół niej narrację poprzez aktywne uczenie się i realizowanie jej podstawowych wartości. Mamy też nadzieję na zapewnienie metaverse’u, który należeć będzie do użytkowników. A jeśli interesuje Cię to, co robimy i artyuły, które tworzymy, zaobserwuj nasze kanały. Chętnie usłyszymy Twój głos!

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations