Twórca versus Minter — wywiązywanie się z wcześniej niedotrzymanych obietnic NFT

Mając w pamięci wyjątkowy rozmach całej krypto przestrzeni w 2021 roku, wydawało się, że nic nie zatrzyma, ściśle związanych z ceną Bitcoina, NFT. Codzienne wiadomości o memach wartych miliony dolarów, celebryci ustawiający zdjęcia profilowe „Znudzonych Małp” i pozornie nieskończona liczba dolarów przeznaczanych na przedsięwzięcia związane z NFT sprawiły, że krach i nieistotność NFT są jeszcze bardziej szokujące.

W 2022 roku narracja zmieniła się całkowicie. W przeciwieństwie do niepohamowanego optymizmu, który doprowadził do błyskawicznego wzrostu i upadku NFT, branża wreszcie zaczęła realistycznie przyglądać się podstawowym problemom tej obiecującej technologii. Nagłówki takie jak „Nie, NFT nie są objęte prawami autorskimi” i „OpenSea donosi, że ​​ponad 80% NFT wymintowanych za darmo było nieoryginalnych lub fałszywych”, reprezentują nie tylko otrzeźwienie, ale i wezwanie do działania na rzecz innowacji w tej dziedzinie.

Błędny punkt widzenia i ogólna naiwność wobec NFT doprowadziły wielu do przekonania, że ​​staną się one uniwersalnym rozwiązaniem chroniących media cyfrowe artystów, twórców i ogółu społeczeństwa. Jednak w rzeczywistości, NFT są jedynie cyfrowymi tokenami na blockchainie, które mogą, lub nie, zawierać działające hiperłącza do powiązanych cyfrowych plików multimedialnych. Nikt nigdy nie obiecywał, że będą one czymś więcej niż sposobem śledzenia własności.

W Numbers Protocol od samego początku przyjęliśmy bardziej wyważone podejście do NFT. Doskonale zdajemy sobie sprawę ze złożoności, jakie są związane ze śledzeniem mediów cyfrowych, zabezpieczeniem ich oraz katalogowaninem. Wszystko to wymaga przecież kompleksowego rozwiązania! Chociaż wiele osób z powodu negatywnych informacji w ostatnich miesiącach ma ochotę wylać dziecko z kąpielą, NFT i stojąca za nimi technologia blockchain pozostają kluczowym elementem. A jest tego więcej!

Spójrzmy bliżej

Każde aktywo cyfrowe zarejestrowane w Numbers będzie zawierało twórcę oraz licencję zabezpieczoną technologią blockchain. Każdy zasób zarejestrowany na Blockchainie Numbers będzie zawierał, wspierany przez NIT — cyfrowy system zarządzania zasobami Web3.0, łatwy do przeszukania za pomocą wyszukiwarki Numbers, przejrzysty zakres informacji. Spójrz na rysunek 1. NIT gwarantuje, że ​​wszystkie zasoby cyfrowe mają przejrzystą historię, a także zapisy integralności, które są bezpieczne, niezmienne, identyfikowalne i weryfikowalne.

Rysunek 1: Timeless Mucha NFT Collection, przykład Profilu Twórcy zawierającego informacje dotyczące Licencji, dostępny za pośrednictwem Profilu Zasobów Wyszukiwarki Numbers

Twórca versus Minter

Dlaczego tak ważne jest rozróżnienie między twórcą a minterem zasobu cyfrowego? Wiele kontrowersji w przestrzeni NFT wynika z sytuacji, w których osoba tworząca dane NFT nie jest jego pierwotnym twórcą.

Jak zwięźle punktuje Bianca Lessard w swojej publikacji zatytułowanej NFT, Minting i Prawa Autorskie: Co powinieneś wiedzieć jako artysta: „Mintowanie nieoryginalnego dzieła lub jego kradzież od kogoś innego mogą zostać uznane za naruszenie praw autorskich”.

Brak przejrzystego dokumentowania w tym obszarze znacznie osłabił zaufanie do użyteczności NFT zarówno wśród twórców, jak i ogółu społeczeństwa. Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób NIT i Wyszukiwarka Numbers rozwiązują ten problem.

Podczas rejestrowania zasobu na blockchainie za pomocą NIT, Profil Twórcy jest skodyfikowany w konfiguracji, która szczegółowo określa dostawcę usług, profil osoby dokonującej weryfikacji i inne szczegóły dotyczące blockchaina. Spójrz na rysunek 2.

Rysunek 2: Fragment kodu Konfiguracji NIT zawierający Profil osoby przesyłającej, Profil Autora oraz dodatkowe informacje. Aby zapoznać się z pełną informacją dot. konfiguracji, przejdź tutaj.

Kiedy zasób zostanie zarejestrowany w NIT, informacje są trwale rejestrowane na blockchainie. Wyszukiwarka Numbers konwertuje skomplikowane ciągi znaków i dane do przejrzystego i łatwego do odczytania formatu. Spójrz na rysunki 3–5. Dostęp do tych informacji za pośrednictwem eksploratora Numbers umożliwia użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących kupowania, wykorzystywania i sprzedawania swoich zasobów cyfrowych.

Rysunek 3: Profil Zasobów Kolekcji Timeless Mucha NFT może być łatwo przeszukiwany w wyszukiwarce Numbers. Pokazuje on jasno Profil Twórcy i Pierwotnego Mintera.

Rysunek 4: Kliknięcie pola Profilu Twórcy w kolekcji Timeless Mucha NFT wyświetla szczegóły twórcy, w tym imię i nazwisko, adres portfela oraz inne informacje. Możesz powrównać to z innymi eksploratorami blockchain, takimi jak Etherscan, które wyświetlają jedynie adresy portfela.

Rysunek 5: Korzystając z informacji Initial Minter pobranych z Etherscanu, Wyszukiwarka Numbers może być wykorzystywana do porównania informacji z Profilem Twórcy w celu sprawdzenia, czy twórca był pierwszym minerem.

„Jeśli kod jest zgodny z prawem, to NFT opate są na błędnym kodzie” to sentyment, który odzwierciedla niepowodzenie NFT w procesie zapewniania zaufania. Pomimo swoich ograniczeń, własność NFT ma pewną użyteczność. Należy jednak zrobić więcej, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii blockchain i podejścia Web3.0, jeśli za cel stawia się budowanie prawdziwej odpowiedzialności i zaufania użytkowników. Dzięki możliwościom NIT i Wyszukiwarki Numbers, Numbers Protocol toruje drogę do zdrowszej i bardziej niezawodnej ekonomii twórców Web 3.0 i dotrzymuje obietnice renesansu mediów cyfrowych, który złożył na początku 2021 r.

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram| Discord | Medium

--

--

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations