Rewolucja w Metaversie: Sztuczna Inteligencja, Ekonomia Twórców i Transparentne Media

Kiedy Facebook zmienił nazwę na Meta i głośno mówił o tym, że czas metaverse’u już jest z nami, wiele osób z ekscytacją słuchało o tym potencjalnym następcy internetu. Jednak patrząc na wszystko z perspektywy kolejnego roku widzimy, że to śmiałe stanowisko nie odniosło sukcesu. Sam świat Metaverse nie wystartował w 2022 roku, a jego katalizator — NFT, zanotował ogromne spadki w następstwie ograniczeń technologii i krypto zimy.

Czy więc powinniśmy już całkowicie skreślić ideę metaverse’u? Pomimo burzliwego roku, idea jego wciąż zapowiada się całkiem obiecująco, a jeśli wszystkie założenia zostaną spełnione, dalej mamy szansę na doświadczenie i możliwość odczuwania go w czasie rzeczywistym. To właśnie ta obietnica, a także pozytywny rozwój Web3 i ciągłe innowacje technologiczne są tym, co utrzymuje nasze marzenia o metaversie.

Metaverse i Ekonomia Twórców

Żyjemy w czasach, w których każdego dnia do internetu przesyłane są miliardy zdjęć i filmów, a ze względu na zapotrzebowanie na treści cyfrowe, zarabianie na nich stało się legalną ścieżką kariery. Dla platform dostarczających takie treści oraz ich twórców, metaverse stał się ekscytującym miejscem dającym szereg całkowicie nowych możliwości.

Jedną z potencjalnych sił napędowych metavers’u i ekonomii twórców upatruje się w Sztucznej Inteligencji (AI).

Powstanie Sztucznej Inteligencji oraz jej znaczenie dla Metaverse’u

Przez długi czas sztuczna inteligencja była modnym, choć nie traktowanym poważnie przez opinię publiczną sloganem. Jednak w 2022 r. innowacje z nią związane osiągnęły taki punkt, w którym nie można ich dalej ignorować. Kiedy kompozytorzy muzyki AI czy generatory obrazów AI publikują swoje prace w mediach społecznościowych, stało się jasne, że AI już tu jest!

Metaverse z pewnością skorzysta na adopcji Sztucznej Inteligencji, która sygnalizuje szybki rozwój i rozbudowywanie świata. Yassine Tahi, współzałożyciel i dyrektor generalny Kinetix, stwierdza:

„Produktywność AI stanowi niesamowitą szansę dla Metaverse’u, a dla nas największą zmianę zasad gry, co przyczyni się do adopcji i zaangażowania w światy wirtualne… Korzyści są dwojakie: profesjonaliści mogą iterować i budować nowe doświadczenia, a użytkownicy mogą poszerzać swoje umiejętności stając się wirtualnymi twórcami”.

Obawy związane ze Sztuczną Inteligencją

Rewolucyjny charakter sztucznej inteligencji przykuł uwagę artystów i obserwatorów rynku. Wielu z nich twierdzi, że generatory obrazów AI stanowią zagrożenie dla ich źródła utrzymania i wykorzystują ich prace do „trenowania” modeli AI. Łatwość, z jaką generator obrazów AI tworzy różne elementy, może zdewaluować estetykę artystyczną. Ponadto, istnieją obawy co do tego, czy artyści powinni otrzymywać wynagrodzenie za wykorzystywanie ich prac jako danych treningowych. Zwolennicy sztuki AI twierdzą, że jest to narzędzie, które wspomaga tworzenie w przeciwieństwie do aparatów i oprogramowania do grafiki cyfrowej. Z punktu widzenia metaverse’u, generowanie zasobów cyfrowych przez AI, jeśli nie zostanie to zaznaczone, może skutkować podszywaniem się pod twórców i stanowić źródło szerzącej się dezinformacji i nieufności.

I choć obawy te są uzasadnione, to sama technologia sztucznej inteligencji nie jest temu winna. Odpowiedzialność zawsze spoczywa na osobie użytkującej dane narzędzia, a także uwydatnia potrzebę posiadania standardów chroniących prawa twórców i konsumentów.

Transaprentność Mediów Cyfrowych

Dylemat związany z obrazem generowanym przez sztuczną inteligencję jest bardzo podobny do problemów dotyczących tradycyjnych mediów cyfrowych. Media cyfrowe są obecnie poddawane znacznie większej kontroli ze względu na wykorzystywanie ich bez kontekstu czy kradzież zasobów cyfrowych. Zepchnięte na ubocze, nie biorą udziału w dyskusji o ich ważności czy wiarygodności. A rozwiązaniem tej bezowocnej debaty jest właśnie transparentność.

Jeśli wiem, skąd pochodzi dana praca, kto jest jej twórcą, znamy pełną historię edycji i wszelkie związane z tym licencje, media cyfrowe mogą reprezentować się same, bez potrzeby ingerencji jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Tym samym, treści generowane przez sztuczną inteligencję również mogą skorzystać na transparentności. Znajomość użytych słów kluczowych, danych treningowych i tego, czy dane te były chronione, może wyjaśnić wiele kwestii, tym to, gdzie i komu należy przypisać odpowiednie zasługi. Ponadto pełny zapis pokazujący, które części dzieła są generowane przez sztuczną inteligencję, a które są dziełem człowieka, może pomóc w bardziej szczegółowym zrozumieniu przekazu.

Twórcy mogą odnieść korzyści z transparentności, a dodatkowo zapewnia im ona ochronę i możliwość weryfikacji prac. Z perspektywy metaverse’u, dostęp do tych informacji umożliwiałby weryfikację potencjalnych oszustów, oraz autentyczność prac, jeszcze przed zainwestowaniem w nie swoich środków.

Numbers Protocol wnosi transparentność do świata mediów cyfrowych

Zapewnienie mediom cyfrowym odpowiedniej transparentności jest dokładnie tym, co robi Numbers Protocol. Protokół stanowi bibliotekę dla mediów cyfrowych, a także system indeksowania, którego celem jest zapewnienie bardziej transaparentnej perspektywy. Wszystko zaczyna się od Numbers ID (Nid). Każdy element zarejestrowany w Numbers Protocol otrzymuje unikalny identyfikator, który daje dostęp do plików cyfrowych przechowywanych w zdecentralizowanej pamięci masowej, a także do informacji o multimediach zarchiwizowanych na blockchainie.

Tym, co napędza Numbers Protocol, jest jego Blockchain. Blockchain ten ułatwia działanie podstawowych funkcji Numbers Protocol, a zwłaszcza archiwizację historii zatwierdzonych zasobów Web3. Blockchain Numbers przekształca zasoby z niewykrywalnych i nieweryfikowalnych, w takie, które mogą „mówić” same za siebie za pomocą dostępnych i transparentnych zapisów. Blockchain Numbersosiąga to poprzez nadawanie unikalnej tożsamości cyfrowym mediom, znanej również jako ID treści w Filecoin/IPFS. Kluczowe informacje, takie jak metadane powstające podczas tworzenia (lokalizacja, znacznik czasu, czy inne dane dotyczące okoliczności tworzenia), informacje o twórcy czy licencje są przechowywane na blockchainie, aby zapewnić integralność mediów cyfrowych.

Numbers Protocol i Sztuka AI

Dzięki konwersacji AI możliwe jest rozwinięcie protokołu po to, aby móc zająć się nowymi sposobami tworzenia zasobów cyfrowych. Na podstawowym poziomie, Numbers Protocol może umożliwić rozróżnienie sztucznej inteligencji od kreatywności człowieka za pomocą transparentnego procesu certyfikacji.

Wykorzystując Numbers Protocol do rejestracji każdej pracy wygenerowanej przez sztuczną inteligencję w Web3, zidentyfikowanie i śledzenie pochodzenia dzieła staje się możliwe. Dzięki certyfikatowi, można mieć wgląd w informacje o systemie AI czy algorytmach użytych do stworzenia pracy, a także o zaangażowaniu człowieka w proces jego powstawania.

Wykorzystanie w tym celu Numbers Protocol ma kilka zalet. Po pierwsze, dostarcza odporny na manipulacje i niezmienny zapis historii pracy, do którego dostęp i weryfikację może uzyskać każda osoba mająca dostęp do blockchaina. Zapewnia to jednoznaczne ustalenie pochodzenia dzieła i brak wątpliwości co do autentyczności tej gwarancji. Po drugie, Numbers Protocol pozwala na stworzenie zdecentralizowanego i transparentnego systemu trackowania i weryfikacji pochodzenia prac generowanych przez sztuczną inteligencję, zmniejszając tym samym ryzyko oszustwa lub błędnej atrybucji.

Ogólnie rzecz biorąc, utworzenie transparentnego procesu certyfikacji przy wykorzystaniu Numbers Protocol może potencjalnie zwiększyć zaufanie do rynku sztuki tworzonej przez sztuczną inteligencję oraz zapewnić, że prace przez nią generowane będą odpowiednio uznawane i wynagradzane. Ma to więc potencjał promowania lepszego zrozumienia i docenienia roli sztucznej inteligencji w procesie twórczym oraz zachęcania do dalszych poszukiwań i eksperymentów z jej wykorzystaniem.

Można powiedzieć, że adopcja Numbers Protocol nie przynosi praktycznie żadnych negatywnych skutków, ponieważ ze względu na zapewnianą zasobom cyfrowym transparentność, wnosi zaufanie i pewność w pełnej nieufności przestrzeni cyfrowej. Jej jedyną wadą jest to, że może prowadzić do stłumienia kreatywności. Rejestrowanie zasobów w ekosystemie Numbers nie jest ustandaryzowane i wymaga podjęcia dodatkowych kroków już w procesie tworzenia. Ponadto, aby móc w pełni doświadczyć jego efektów, należy osiągnąć ogromną adopcję, a aby tak się stało, potrzebna jest duża świadomość i zrozumienie.

W Numbers Protocol bardzo dobrze rozumiemy rzeczywistość, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć silne partnerstwa ze wschodzącymi przedsiębiorstwami zajmującymi się mediami cyfrowymi, które tak jak my, podzielają wizję stworzenia godnego zaufania web3 i metaverse’u.

Co dalej

Sztuczna inteligencja z pewnością pozostanie z nami na długo, a z punktu widzenia zdrowia całego protokołu ważne jest, aby poczynić postępy w poprawie jego zasięgu, nawet w sytuacji pojawiania się kolejnych innowacje technologiczne. Jeśli w 2022 r. AI znalazła się w centrum uwagi, to w 2023 r. zostaną podjęte kroki w celu rozwiązania problemów związanych z tą technologią poprzez weryfikację całej koncepcji oraz współpracę z firmami i artystami zajmującymi się sztuczną inteligencją.

Mamy nadzieję, że tak jak my, jesteście podekscytowani możliwością nauki i ulepszania technologii Numbers Protocol, jak i całego ekosystemu.

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations