Przewodnik pokazujacy zakupy krok po kroku w Capture App za pomocą Moonpay

Podczas gdy znamy już coraz więcej wyróżnionych artystów biorących udział w wydarzeniu 12 Tygodni x 12 Wyróżnionych Twórców, w aplikacji Capture pojawia się coraz więcej fantastycznych NFT! Dla tych, którzy chcą stać się posiadaczem takiego dzieła, ale mają problemy ze skomplikowanymi systemami płatności w krypto, mamy inną opcję! Nabywanie NFT dzięki MoonPay, bezpośrednio przy użyciu karty kredytowej. Proces kupowania NFT jest teraz taki sam, jak kupowanie każdego innego produktu on-line!

Posiadasz już NUM na którymś ze swoich portfeli krypto?

Sprawdź [Jak krok po kroku przenieść NUM, aby kolekcjonować NFT w Capture App]

Krok 1: Wybierz Capture/Zdjęcie, które chciałbyś nabyć!

Krok 2: Kliknij “Collect”, aby zostać przeniesionym na stronę zakupu.

Krok 3: Wciśnij “Check out with MoonPay”

*Minimalne zamówienie przy wykorzystaniu płatności MoonPay wynosi $55 USDC

Krok 4: Wprowadź swój adres e-mail i kod weryfikacyjny

Krok 5: Sprawdź informacje dotyczące zamówienia

*Podczas zakupów z MoonPay, walutą używaną do płatności będzie USDC. Zwróć uwagę, że kurs wymiany MoonPay może się różnić.

Krok 6: Uzupełnij informacje o karcie kredytowej i zaznacz zgodę na warunki użytkowania MoonPay. Na końcu sprawdź ilość i potwierdź zamówienie.

Krok 7: W razie potrzeby zakończ dwuetapową weryfikację banku wydającego kartę kredytową.

Krok 8: Sprawdź status zamówienia.

Krok 9: Jeśli status zamówienia zmieni się na “Delivered”, gratulacje! Zakup zakończył się powodzeniem! Możesz teraz znaleźć swoje Capture/Zdjęcie na stronie swojego profilu w zakładce “Collection”.

*Przeniesienie NFT na Twoje konto może zająć 10–15 minut.

Wierzymy, że ten przewodnik pomoże obniżyć bariery wejścia do świata NFT dla naszej społeczności. Zobacz, jak łatwo jest Odkrywać, Tworzyć, Kolekcjonować i Posiadać dzięki aplikacji Capture. Capture App po raz kolejny udowadnia, że jest uniwersalną kamerą Web3, prostą w użytkowaniu. Czy są jakieś inne problemy, z którymi borykasz się w trakcie użytkowania aplikacji Capture? Zostaw nam poniżej swoją cenną opinię. Jesteśmy tutaj, chętni do pomocy!

Ciesz się polowaniem na Kolekcje dzięki jeszcze prostszemu procesowi realizacji transakcji!

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations