Numbers finalistą na 2023 SXSW Pitch

Numbers Protocol został finalistą w kategorii Metaverse & Web3 na 15, dorocznym SXSW Pitch (znanym wcześniej jako SXSW Accelerator).

SXSW Pitch to ogromne wydarzenie odbywające się w ramach Konferencji i Festiwali South by Southwest® (SXSW®) w dniach 10–19 marca 2023 r., podczas którego wiodące startupy z całego świata prezentują swoje najbardziej imponujące innowacje technologiczne panelowi starannie dobranych sędziów oraz publiczności. Numbers Protocol został wybrany spośród 731 firm, które zgłosiły się do udziału w SXSW Pitch 2023 oraz 40 finalistów w ośmiu różnych kategoriach.

To dwudniowe wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend SXSW Conference & Festivals, 11 i 12 marca (sobota i niedziela) na czwartym piętrze Downtown Hilton Austin, Salon D/E. Całość zakończy się w niedzielny wieczór ceremonią wręczenia nagród SXSW Pitch Awards 2023, podczas której nastąpi ogłoszenie zwycięskich startupów z każdej kategorii oraz zwycięzcy Best in Show.

Podczas SXSW Pitch wystąpią finaliści w następujących 8 kategoriach: Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence) , Robotyka & Głos (Robotics &Voice) , Przedsiębiorstwa & Inteligentne Dane (Enterprise & Smart Data), Rozrywka (Entertainment) , Media & Treści (Media & Content), Żywność (Food) , Odżywianie & Zdrowie (Nutrition & Health) , Przyszłość Pracy (Future of Work), Innowacyjne Technologie Światowe (Innovative World Technologies), Metaverse & Web3 (Metaverse & Web3) oraz Inteligentne Miasta (Smart Cities) , Transport i Logistyka (Transport & Logistics).

Numbers Protocol stanowi bibliotekę multimediów cyfrowych oraz system indeksowania, którego celem jest zapewnienie bardziej transparentnego spojrzenia na media cyfrowe. Wszystko zaczyna się od Numbers ID (Nid). Każdy element multimediów cyfrowych zarejestrowany w Numbers Protocol otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu można uzyskać dostęp do multimediów cyfrowych w zdecentralizowanej pamięci masowej, a także do informacji o multimediach cyfrowych zarchiwizowanych na blockchainie. Numbers zaprezentuje się 11 marca wraz z innymi czteroma firmami w kategorii Metaverse i Web3‍.

„Cieszymy się, że zostaliśmy finalistami w kategorii Metaverse i Web3 podczas 15 corocznego konkursu SXSW Pitch. To wyróżnienie jest świadectwem ciężkiej pracy naszego zespołu, który opracowuje bezpieczne i transparentne sposoby przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji cyfrowych. Nie możemy się doczekać zaprezentowania naszej technologii podczas tego wydarzenia i cieszymy się, że znaleźliśmy się wśród wiodących startupów w tej kategorii”. — Tammy Yang, założycielka Numbers Protocol.

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

O SXSW

SXSW pomaga kreatywnym ludziom w osiąganiu swoich celów. Założone w 1987 roku w Austin w Teksasie, SXSW jest najbardziej znane z konferencji i festiwali, podczas których celebruje się konwergencję technologii, filmu, telewizji, muzyki, edukacji i kultury. Coroczne wydarzenie w marcu, jest obowiązkowym miejscem dla profesjonalistów z całego świata i obejmuje sesje, pokazy muzyki i komedii, pokazy filmowe, wystawy, a także umożliwia rozwój zawodowy, dając tym samym różnorodne możliwości nawiązywania kontaktów. SXSW udowadnia, że ​​najbardziej nieoczekiwane odkrycia mają miejsce wtedy, gdy spotykają się różni ludzi zajmujący się zróżnicowanymi dziedzinami. SXSW 2023 odbędzie się w dniach 10–19 marca 2023 w Austin. Więcej informacji można znaleźć na stronie sxsw.com. Aby zarejestrować się na wydarzenie, należy odwiedzić stronę sxsw.com/attend.

SXSW 2023 sponsorowane jest przez White Claw, Volkswagen, Porsche, Itaú Bank i The Austin Chronicle.

Strona | Twitter | Instagram | Facebook | YouTube

--

--

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations