Numbers Archive: zapisywanie najważniejszych informacji roku

Ann Beg
5 min readMar 5, 2023

W czasach stale zmieniającej się technologii i szybkiego napływu nowych informacji, ważne jest bezpieczne przechowywanie najważniejszych z nich dla przyszłych pokoleń.

Web3 Archive chce zagwarantować, że najważniejsze informacje będą mogły być przechowywane przez długi czas oraz dostępne dla użytkowników bez względu na ich lokalizację czy urządzenia z jakich korzystają. Web3 Archive zostało stworzone na zdecentralizowanej sieci, co pozwala zagwarantować, że informacje tam przechowywane są odporne na manipulacje oraz mogą być dostępne dla każdego. Najważniejszym celem Web3 Archive jest zapewnienie bezpiecznego, stałego i łatwo dostępnego repozytorium dla ważnych informacji, które jest wolne od cenzury i manipulacji.

Numbers Archive

Numbers Protocol to biblioteka cyfrowych multimediów, a takżde system indeksowania, zapewniający unikalny identyfikator o nazwie Numbers ID (Nid) dla każdego zarejestrowanego w nim elementu. Nid może być używany do uzyskiwania dostępu do plików w zdecentralizowanej pamięci masowej, a także do pozyskiwania informacji o multimediach cyfrowych zarchiwizowanych na blockchainie.

W ciągu ostatnich 2 lat Numbers Protocol współpracował przez 78 dni ze Starling Lab przy dokumentowaniu wyborów prezydenckich w 2020 r., następnie z Reuters, dokumentując zbrodnie wojenne w Ukrainie, a także nad dokumentowaniem efektów zmian klimatycznych w Brazylii. Przykłady te podkreślają istotę Web3 Archive dla Numbers Protocol w zapewnianiu bezpiecznego i transparentnego sposobu przechowywania i uzyskiwania dostępu do krytycznych wydarzeń historycznych oraz informacji.

Mając to w pamięci, postanowiliśmy rozpocząć projekt polegający na wybraniu kategorii wydarzeń dla każdego roku i zarchiwizowaniu wybranych materiałów. Zapewni to, że ważne wydarzenia i informacje będą przechowywane w bezpieczny i transparentny sposób, dzięki czemu będą bardziej wiarygodne do wykorzystania w przyszłości. Dzięki corocznemu wyborowi kategorii wydarzeń łatwiej będzie zachować różnorodny zakres informacji, podkreślając różne aspekty naszej historii i kultury.

Dodatkowo, takie podejście dostarczy zorganizowany i łatwy do przeszukiwania zbiór zarchiwizowanych materiałów, czyniąc je bardziej dostępnymi dla badaczy, naukowców i opinii publicznej. Ogólnie rzecz biorąc, projekt ten odegra kluczową rolę w zachowaniu naszej historii i dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Sprawdź Numbers Archive 2022: https://archive.numbersprotocol.io/2022

Pierwszy rok działania Archiwum Numbers: 2022

Rok 2022 był rokiem wzlotów i upadków oraz istotnych wydarzeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Był to rok znaczących postępów w zakresie zmian klimatycznych i osiągnięcia porozumienia w sprawie ochrony przyrody podczas COP15, a także znaczących przełomów w zakresie syntezy jądrowej dokonanych przez amerykańskich naukowców.

Był to również rok znacznego rozwoju sztucznej inteligencji, z ChatemGPT na czele. W 2022 roku świat stanął też w obliczu poważnych wyzwań zagrażających zdrowiu, takich jak małpia ospa, ekstremalne fale upałów, wzrost populacji, spory technologiczne, konflikty polityczne czy niepewność gospodarcza. Rok upłynął również pod znakiem spadku Euro i zwiększonej presji na zaostrzenie przepisów kryptograficznych. Świat zobaczył też umocnienie pozycji przywódców politycznych, takich jak Xi Jinping i Wołodymyr Zełenski, a także zmianę na brytyjskim tronie, gdzie główną rolę objął król Karol III.

Podsumowując, rok 2022 był zarówno czasem postępu, jak i wyzwań, a świat stanął przed szeregiem złożonych problemów, z którymi trzeba będzie uporać się w przyszłości.

Jak sprawdzić informacje w Numbers Archive 2022

Strona główna archiwum pokazuje wszystkie wiadomości dla roku 2022 w pięciu różnych kategoriach, obejmujących obszary, które są przedmiotem troski, w tym nasza Planetę, Społeczeństwo, Ekonomię, Politykę oraz Ludzi.

Aby przejść na stronę z konkretnym wydarzeniem, kliknij link “Archive Profile”, znajdujący się na stronie głównej.

W zakładce tej znajdziesz podsumowanie oraz informacje mówiące o tym, dlaczego dany news znalazł się w Archiwum 2022. Każda strona składa się z 3 części: artykułu, zdjęcia oraz filmu.

Znajdziesz tam również link do źródła artykułu oraz link do zdecentralizowanego archiwum zapisanegow IPFS oraz Asset Profile, który pokaże wszystkie informacje zapisane na sieci Numbers.

Sprawdź Numbers Archive 2022: https://archive.numbersprotocol.io/2022

Projekt Numbers Archive ma na celu zachowanie kontekstu historycznego roku 2022 poprzez bezpieczne archiwizowanie wiadomości i wydarzeń. Informacje te zapewnią cenny wgląd w sytuację kulturową, polityczną i społeczną tego okresu i będą cennym źródłem dla studentów, badaczy i nauczycieli, aby pogłębić zrozumienie wydarzeń, które ukształtowały świat. Technologia Web3 zastosowana w Numbers Archive zapewnia bezpieczne przechowywanie informacji i łatwy do nich dostęp dla przyszłych pokoleń.

Jako że był to pierwszy rok projektu Numbers Archive, zdajemy sobie sprawę, że wybrane wiadomości mogą nie obejmować całego okresu, jednak są dobrym krokiem w tym kierunku. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w 2023 roku i później, śledź nas na naszych kanałach społecznościowych, aby móc się zaangażować. Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy z Numbers, skontaktuj się z nami pod adresem <bd@numbersprotocol.io>

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations