Narzędzia ułatwiające uczestnictwo w Numbers DAO

Drugie Numbers DAO zbliża się wielkimi krokami! Zanim jednak dołączymy do spotkania, sprawdźmy co przygotował dla nas zespół, aby spotkanie i głosowanie było jeszcze łatwiejsze!

Jeśli uczestniczyłeś w naszym pierwszym spotkaniu DAO, wiesz na pewno jak łatwe jest rozmawianie z innymi uczestnikami, a także że głosowanie i sprawdzanie aktualnych statystyk głosowania jest bardzo proste! Aby mieć pewność, że wszyscy członkowie społeczności dołącz do spotkania/głosowania, nasz zespół deweloperów przygotował zestaw narzędzi przed pierwszym spotkaniem DAO i będzie je ulepszał po każdym następnym. Oto, czego można oczekiwać:

1. Governance NFT Gatekeeper

Ze względu na to, że tylko osoby posiadające CAPTCH-A NFT mogą uczestniczyć lub głosować na spotkaniu DAO, przygotowaliśmy narzędzie o nazwie „Governance NFT Gatekeeper”, pozwalające sprawdzić kwalifikacje każdego uczestnika. Aby ułatwić nowicjuszom korzystanie z Web3, uczestnicy mogą po prostu zalogować się za pomocą konta Capture App, na którym przechowują swoją Pebble/Snow/Rose. (Mogą również zalogować się za pomocą Web3, wystarczy użyć swojego portfela!)

Po zalogowaniu, Governance NFT Gatekeeper sprawdzi typ NFT, na którego podstawie zapewni uczestnikowi odpowiedni dostęp. Jeśli posiadasz Pebble, będziesz mógł dołączyć do czatu, aby przedyskutować temat z innymi uczestnikami; jeśli jesteś właścicielem Snow/Rose, poza możliwością dyskusji, zobaczysz przycisk „Zgadzam się”/„Nie zgadzam się” pod wynikiem głosowania.

2. Authentic Chat

„Transparentność” jest podstawową i najważniejszą wartością w społeczności Numbers, a kolejne narzędzie zapewniające „Integralność i Autentyczność” podczas spotkania DAO stanowi „Autentyczny czat”.

Uczestnicy spotkania będą mogli natychmiast przedyskutować temat na czacie, którego treść zostanie zarejestrowana na blockchainie, dokładnie tak, tak jak każde Capture wygenerowane przez Capture App! Zapis dyskusji on-chain zostanie udostępniony społeczności, więc nawet osoby niebędące posiadaczami CAPTCH-A będą mogły dowiedzieć się, o czym rozmawiano na spotkaniu.

3. Voting Board

Kolejną kwestią związaną z „transparentnością” jest to, że uczestnicy mogą sprawdzić status głosowania na specjalnie przygotowanej „Tablicy Głosowania”. Każdy głos zostaje na niej wyświetlony w postaci „Wynik głosowania na żywo” 10–15 minut po oddaniu głosu.

Możesz też omawiać wyniki na bieżąco na czacie. Ekscytujące, nie?

4. Quadratic Voting Machine

Dlaczego używamy Głosowania Kwadratowego (Quadratic Voting) w Numbers DAO?
Głosowanie Kwadratowe to metoda zbiorowego podejmowania decyzji, w której uczestnik głosuje nie tylko za lub przeciw, ale także wyraża, jak bardzo zależy mu na danej kwestii. Pomaga to chronić interesy mniejszych grup wyborców, którym bardzo zależy na konkretnych kwestiach.

The Quadratic Voting Machine pomaga uczestnikom obliczyć ilość NUM, jaką muszą spalić, aby uzyskać głos. Ilość spalonych NUM jest obliczana w następujący sposób: spalone tokeny NUM = (Pożądane głosy)². Na przykład jeden głos to jeden token NUM. Dwa głosy to cztery tokeny NUM itd.

Jeśli zdecydowanie zgadzasz się lub nie z jakimś tematem, możesz zmieniać liczbę głosów, aby pokazać to w swoich wynikach!

Nie możesz się doczekać, żeby pokazać nam co myślisz?

Zanim dołączysz do spotkania, przeanalizujmy temat raz jeszcze!

📆 25 listopada 13:00 ~ 27 listopada 13:00 (UTC)
📍Strona głosowania zostanie otwarta 25 listopada o godzinie 13:00 (UTC)
🤖Siła CAPTCH-A DAO
- Pebble: Możliwość uczestnictwa
- Snow/Rose: Możliwość uczestnictwa oraz głosowanie poprzez spalanie NUM

Temat: Społeczność powinna mieć możliwość oceny procesu nominacji do Sky/Review
- Zgadzam się: Numbers ogłosi CV kandydatów na GitHubie na miesiąc przed każdym spotkaniem DAO, tak aby społeczność mogła się z nimi zapoznać.
- Nie zgadzam się: nominowany otrzyma kwalifikację do Sky/Night bezpośrednio po nominacji przez zespół Numbers.

Prezent za uczestnictwo
🎁Weź udział w dyskusji w trakcie spotkania, aby otrzymać sekretny prezent!
🤑5 losowo wybranch osób otrzyma do podziału 1K NUM!

Reguły Numbers DAO
👉 https://link.medium.com/goDzuX00csb

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations