Jak udowodnić, że zdjęcie zostało zrobione w konkretnym czasie i miejscu, przez konkretną osobę?

Ann Beg
6 min readMar 1, 2023

Codziennie natykamy się na przedstawiające fake newsy obrazy, które wywołują sceptycyzm oraz kolejne teorie spiskowe. Rozpowszechnianie tych fałszywych wiadomości przyczyniło się do polaryzacji politycznej i sprawiło, że podejmowanie świadomych decyzji jest coraz trudniejsze. Z pomocą może przyjść sprawdzanie faktów, jednak ma to swoje ograniczenia, zwłaszcza w czasach szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie brzmi więc: jak możemy zapisać historię w świecie, w którym nie można już stuprocentowo ufać temu, co się widzi, a możliwość sprawdzania faktów jest ograniczona? Czy technologia może zapewnić nam potrzebne rozwiązanie poprzez weryfikowalne obrazy cyfrowe?‍

Numbers Protocol stworzył aplikację Capture, dzięki której możliwe jest tworzenie identyfikowalnych obrazów oraz weryfikowanie ich pochodzenia. Technologia stojąca za Capture App wsparła projekt C2PA i pomogła w opracowaniu standardu oznaczania pochodzenia obrazu. Numbers współpracuje również ze Starling Lab oraz Reuters, zapewniając im wsparcie technologiczne. W 2021 r. C2PA został zintegrowany z aplikacją Capture, czyniąc ją pierwszą kamerą blockchain, która umożliwia wykonywanie zdjęć i filmów zgodnych ze standardem C2PA. Celem Capture App jest zapewnienie możliwości weryfikacji obrazu w świecie, w którym nie można już wierzyć temu, co się widzi.

Capture App jest dostępna zarówno na Androidzie jak i iOS. Można ją bezpłatnie pobrać, klikając w poniższy link: https://link.numbersprotocol.io/CaptureApp

Potwierdzenie wykonania zdjęcia i przywracanie prawdziwości obrazu

Capture App jest łatwa w użyciu przede wszystkim dzięki temu, że możliwe jest natychmiastowe i zautomatyzowane generowanie informacji służących weryfikacji obrazu. Kiedy zrobisz zdjęcie lub nakręcisz film, aplikacja pobierze (za Twoją zgodą) nie tylko godzinę, datę czy lokalizację, ale też informacje o użytym sprzęcie. Dla obrazu wygenerowany zostanie unikalny „Nid”, który następnie trafi na blockchain. Nid to generowany kryptograficznie ciąg 59 znaków, który służy do rozróżnienia zasobów cyfrowych w sieci. Użycie Nid gwarantuje więc, że wszystkie pliki i treści w sieci mogą być łatwo identyfikowane, śledzone i weryfikowane.‍

Ponadto, analogicznie do sposobu, w jaki LinkedIn może generować CV użytkownika, Capture App automatycznie wygeneruje cyfrowe „CV” obrazu, które zawierać będzie wszystkie informacje na jego temat. Użytkownik będzie mógł dzięki temu szybko prześledzić pochodzenie danego obrazu, dzięki czemu nie będzie można zafałszować jego danych. Może to być wykorzystywane nie tylko podczas codziennego robienia zdjęć przez użytkowników, ale także podczas wykonywania profesjonalnych produkcji przez twórców treści cyfrowych. Bez względu na to, czy robimy zdjęcie na użytek prywatny czy profesjonalny, podczas napotkania jakiegokolwiek naruszenia, udowodnienie go będzie znacznie szybsze i łatwiejsze.

Funkcje Aplikacji Capture

Podstawowe funkcje wykorzystywane podczas robienia zdjęć i filmów:

  • Spust migawki: kliknięcie go powoduje wykonanie zdjęcia; przytrzymanie go powoduje nagranie filmu.
  • Funkcje kamery: zoom, przełączanie między przednią i tylną kamerą, włączanie flasha i zmniejszanie jakości obrazu w zależności od potrzeb (za pomocą przycisku HD).
  • Podstawowe funkcje edycji: aplikacja obsługuje tylko podstawowe kadrowanie i filtr czarno-biały,a w szystko w ramach zapewnienia autentyczności.

Zakładka zawierająca informacje oraz funkcje udostępniania:

  • Zakładka informacyjna: Po wykonaniu, zdjęcie jest on rejestrowane na blockchainie i zapisywane w pamięci masowej IPFS. Zakładkę z informacjami można zobaczyć po kliknięciu w zdjęcie. Wyświetli się wtedy lokalizacja, data i godzina, Nid (identyfikator IPFS), skrót, format, twórca oraz podpis.
  • Funkcje udostępniania: Przycisk „Udostępnij (ang. Share)” znajdujący się u góry zakładki informacyjnej, umożliwia użytkownikowi przeglądanie pełnych informacji o blockchainie, skopiowanie adresu IPFS lub udostępnianie bezpośredniego łącza do pliku zasobów.
  • Inne działania: Klikając menu „Więcej (ang. More)” u góry zakładki informacyjnej, użytkownik może edytować opis obrazu, cofnąć publikację zdjęcia na platformie, usunąć zasób* lub wybrać „Akcje sieciowe”, aby wymintować NFT lub utworzyć zdecentralizowane archiwum .

*Uwaga: „Usuń zasób (ang. Remove asset)” spowoduje usunięcie strony informacyjnej z urządzenia oraz internetowej bazy danych Numbers. Jednak informacji na temat IPFS nie można usunąć i nadal będzie można uzyskać do nich dostęp za pomocą Nid przez IPFS.

Strona Zasobów Numbers (Asset Page)

Stronę Zasobów można znaleźć, klikając „inspect blockchain information” lub klikając Nid w zakładce informacyjnej. Na stronie zasobów można przeglądać wszystkie informacje związane z obrazem, takie jak jego nazwa, twórca czy czas utworzenia. Jeśli obraz został wymintowany jako NFT, znajdziesz tu również informacje o mintowaniu czy licencji użytkowania.

Jak zweryfikować dowód on-chain dla czasu i lokalizacji

Aby zweryfikować informacje zapisane na blockchainie po wykonaniu zdjęcia przy użyciu Capture App, możesz bezpośrednio na stronie zasobów sprawdzić Nid, czas, lokalizację oraz inne istotne informacje. Dodatkowo możesz kliknąć „Transaction” w zakładce Commits, aby zweryfikować wszystkie informacje on-chain.

Kliknij link znajdujący się w “Transaction” , aby zweryfikować on-chain informacje dotyczące czasu
Cid(Nid) metadanych można znaleźć w sekcji „data”, którą można otworzyć za pośrednictwem IPFS, w celu zweryfikowania oryginalnej lokalizacji powstania zdjęcia i informacje o urządzeniu
Obrazy są przechowywane na IPFS,a dostęp do nich można uzyskać bezpośredni przez Nid

Jeśli zasób posiada już swój identyfikator Nid, to poza uzyskaniem dostępu w IPFS, można go również wykorzystać do wyszukania wszystkich informacji za pośrednictwem wyszukiwarki Numbers (https://nftsearch.site/)

Przywracanie wartości i zaufania do treści cyfrowych

W erze Web 2.0, scentralizowane przechowywanie danych stanowi wrażliwy punkt całego systemu. Awaria serwisu Facebook/Meta w październiku 2021 r. spowodowała, że ​​większość jego usług przestała działać przez prawie 12 godzin. Uwydatniło to zależność ludzi od technologii oraz to, jak podatne na zagrożenia jest scentralizowane przechowywanie danych. Web 3.0 i zdecentralizowane aplikacje są rozwiązaniemtych problemów. W zdecentralizowanej sieci Numbers Protocol użytkownicy mają prawo własności do swoich obrazów, kontrolę nad nimi oraz swobodę wyboru treści, jakie chcą oglądać. Co więcej, nie ma tu mowy o ryzyku utraty zasobów cyfrowych z powodu wrażliwości systemu na awarie. Aplikacja Capture, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i funkcjami robienia zdjęć oraz filmów, działa jako punkt wejścia dla społeczeństwa do korzystania z Web3.

Numbers Protocol promuje „czystość” treści cyfrowych. Opracowując nasz protokół oraz aplikację Capture i powiązane z nią interfejsy API, dążymy do przywrócenia pełnego obrazu informacji, odzyskania jej obiektywnego i zgodnego z prawdą charakteru oraz usunięcia bariery stojącej pomiędzy ludźmi a autentycznymi informacjami. Wierzymy, że tylko dzięki transparentności i otwartości możemy pobudzić krytyczne myślenie i utrzymać demokratyczne społeczeństwo, prowadząc do stworzenia zgodnego z wizją Numbers, otwartego i transparentnego świata online.

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations