Jak krok po kroku przenieść NUM, aby kolekcjonować NFT w Capture APP

Ponieważ znamy coraz więcej Wyróżnionych Twórców, biorących udział w wydarzeniu 12 Weeks x 12 Fetured Creators, obserwujemy teraz w Capture App tak wiele fantastycznych NFT! Do tych, którzy chcą zacząć kolekcjonować arcydzieła, ale zmagają się ze skomplikowanym rozwiązaniem płatniczym, SŁYSZYMY CIĘ! I dlatego dzisiaj opiszemy szczegółowo proces importowania NUM do Portfela Zasobów (Asset Wallet) Capture tak, abyś mógł nabyć to, co tylko zechcesz.

Informacje, których możesz potrzebować

  • My Asset Wallet to skarbiec tokena NUM oraz NFT w aplikacji Capture. Adres znajdujący się pod nazwą, oznacza miejsce docelowe transferu (Z portfela do portfela Zasobów Capture)

-Jeśli posiadasz już NUM na MetaMasku

-Jeśli nie masz jeszcze NUM na Metamasku, ale masz inne kryptowaluty

  • Przygotuj się, zaczynamy!

Przypadek I: Jeśli posiadasz NUM na portfelu niekustodialnym (np. metaMask)

Krok 1: Przejdź do swojego profilu, kliknij pasek menu po lewej stronie na górze i wybierz “Wallets

Krok 2: Skopiuj adres “My Asset Wallet”, a następnie przejdź do MetaMaska, aby przesłać swoje tokeny NUM na Asset Wallet.

Krok 3: Kliknij NUM i wybierz “Send”, a następnie wklej swój adres z Asset Wallet, wprowadź liczbę NUM, jaką chcesz przesłać i upewnij się, że posiadasz wystarczającą ilość BNB na opłaty za gas.

Krok 4: Możesz sprawdzić akcję „Sent NUM” poniżej, a jeśli ją klikniesz, możesz również zobaczyć na BscScan, czy transakcja się powiodła. Możesz też sprawdzić ilość NUM w Capture App.

Uwaga

  • Będziesz potrzebować niewielką ilość BNB, aby pokryć opłaty za gas na swoim niekustodialnym portfelu.

- Opcja 1: Jeśli nie posiadasz, możesz kupić BNB na X swap

- Opcja 2: Możesz kupić niewielką ilość BNB bezpośrednio na MetaMasku

  • Najczęściej każda transakcja kosztuje około 0.0005BNB; 0.01~0.1 BNB będzie więc wystarczające

Przypadek II: Jeśli nie posiadasz NUM na niekustodialnym portfelu, ale masz na nim inne kryptowaluty

Krok 1: Kliknij posiadaną kryptowalutę, jaką chcesz zamienić (BUSD), a następnie kliknij swap.

Krok 2: Wprowadź ilość, jaką chcesz zamienić i wybierz NUM. Kliknij “Swipe to swap”

Krok 3: Sprawdź, czy zamiana jest już ukończona. Możesz też sprawdzić transakcję na BscScanie,a także to, jak zwiększyła się ilość NUM na MetaMasku.

Uwaga

  • Możesz swapować NUM za pomocą:

a) Swapu na MetaMask

b) X swap

c) Jakiegokolwiek innego DEX-a

  • Będziesz potrzebować niewielką ilość BNB, aby pokryć opłaty za gas na swoim niekustodialnym portfelu.

- Opcja 1: Jeśli nie posiadasz, możesz kupić BNB na X swap

  • Opcja 2: Możesz kupić niewielką ilość BNB bezpośrednio na MetaMasku

Jak kolekcjonować Capture NFT, kiedy masz wystarczającą ilość NUM na portfelu Capture?

Ok, a więc teraz… w przypadku I i II, na pewno masz wystarczającą liczbę NUM na swoim portfelu Capture i nie możesz się już doczekać, aby zacząć kolekcjonować różne, wspaniałe dzieła, prawda? Przejdźmy więc do rzeczy i zacznijmy zbieranie NFT w Capture App!

Krok 1: Wybierz to dzieło, które od razu przykuło Twoją uwagę w zakładce Explore lub w Sekcji Wyróżnionych Twórców i kliknij je.

Krok 2: Kliknij “Collect”, aby zobaczyć szczegóły transakcji “Transaction Details”, a po tym jak klikniesz “Confim Transaction” (Potwierdź Transakcję), zobaczysz “Checkout in Progress” i “Transaction complete”, co oznacza, że wszystko zakończyło się sukcesem!

Krok 3: Kiedy wrócisz do strony swojego profilu, zobaczysz zakupione NFT w sekcji “Collected”. Możesz również sprawdzić historię portfela zasobów “Asset Wallet History”, aby zobaczyć transakcję na BscScanie.

Wierzymy, że ten przewodnik obniży bariery wejścia naszej społeczności do świata NFT i pokaże , jak łatwo jest Odkrywać, Tworzyć, Kolekcjonować i Przechowywać w aplikacji Capture.

Po raz kolejny udowadniamy również, że Capture App to uniwersalna, prosta w użytkowaniu kamera Web3. Czy są jakieś inne problemy, z którymi borykasz się w Capture App? Zostaw poniżej swoją cenną opinię. Jesteśmy tutaj, aby pomóc każdemu!

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram| Discord | Medium

--

--

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations