Idąc dalej: Fairpicture i Numbers Protocol łączą siły w sprawie etycznej twórczości

Ann Beg
3 min readJun 17, 2023

Numbers Protocol połączył siły z Fairpicture, aby wspierać sprawiedliwość, zaufanie i autentyczność treści wizualnych. Współpraca ta ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki treści są tworzone, udostępniane i konsumowane, stawiając etykę za priorytet w tej dziedzinie.

Fairpicture to platforma cyfrowa i agencja konsultingowa, która jest pionierem w promowaniu sprawiedliwego i etycznego storytellingu wizualnego. Fairpicture łączy klientów z siecią lokalnych, niezależnych fotografów i operatorów wideo z całego świata, którzy przestrzegają rygorystyczne zasady w zakresie pozwoleń i twórczości. Fairpicture odegrał kluczową rolę w zmianie dynamiki sił w storytellingu wizualnym, a jego misją jest zapewnienie sprawiedliwości zarówno dla osób przedstawionych na zdjęciach, jak i dla twórców zaangażowanych w ich produkcję. Przyniosło to przyniosło platformie szerokie uznanie.

Partnerstwo pomiędzy Fairpicture a Numbers opiera się na wspólnej wizji promowania pozwoleń, modeli uczciwego podziału przychodów, pochodzenia prac i autentyczności treści oraz możliwości ich śledzenia i weryfikacji. Wykorzystując swoją wiedzę, sieci kontaktów i zasoby, obie organizacje zobowiązują się wspierać globalną społeczność twórców oraz rozwijać podejście oparte na uczciwym i etycznym storytellingu.

Fairpicture i Numbers będą wspólnie podejmować różnorodne działania, takie jak programy edukacyjne, angażowanie społeczności, realizacja projektów, prezentacja przypadków użycia czy integracja. Poprzez połączenie swoich sił, oba projekty mają na celu wywieranie wpływu na branżę kreatywną, zapewniając, że twórcy, marki, konsumenci i darczyńcy będą mieli pełne zaufanie do napotykanych treści wizualnych.

Aurel Vogel z Fairpicture wyraził entuzjazm związany z partnerstwem, mówiąc: “Zaufanie i autentyczność to niezwykle ważne elementy prawdziwości przedstawianego obrazu. Jeśli nie możemy ufać temu, co widzimy, jesteśmy narażeni na stereotypy i nadużycia. Numbers dostarcza zgrabne, techniczne rozwiązanie zapewniające, że marki, konsumenci i darczyńcy wiedzą, skąd pochodzą zdjęcia i filmy, z których chcą skorzystać. Fairpicture niecierpliwie czeka na wdrożenie tego rozwiązania do swojego procesu tworzenia i chce przyczynić się do dalszego rozwoju dzięki swojej wiedzy i sieci kontaktów w dziedzinie etycznej komunikacji wizualnej.”

Partnerstwo pomiędzy Fairpicture i Numbers Protocol stanowi znaczący krok w kwestii rozwoju sprawiedliwego i transparentnego przemysłu kreatywnego. Poprzez przyjęcie innowacji, współpracę oraz wspólny zobowiązanie do stosowania etycznych praktyk, obie organizacje przekraczają granice i torują drogę do przyszłości, w której zaufanie, autentyczność i sprawiedliwość stanowią fundament każdego twórczego działania.

O Fairpicture

Fairpicture to platforma cyfrowa i agencja konsultingowa, która umożliwia łatwe i szybkie nawiązanie globalnego kontaktu z siecią lokalnych niezależnych fotografów i twórców filmów, którzy wierzą w siłę i wpływ sprawiedliwego storytellingu dla marek, organizacji non-profit i agencji rządowych. Dzięki jasnym wytycznym dotyczącym pozwoleń, reprezentacji i twórczości, społeczność Fairpicture buduje ruch w branży kreatywnej. Bez względu na to, czy chodzi o film promocyjny czy kampanię fundraisingową, współpracując z twórcami wizualnymi Fairpicture, wspomagasz rozwój dynamiki w storytellingu i zwiększasz sprawiedliwość zarówno dla osób przedstawionych na zdjęciach, jak i dla twórców zaangażowanych w ich produkcję.

Strona | LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć fotograficzną, której celem jest zbudowanie społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Numbers Protocol definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i daje zestaw narzędzi służących rejestracji i pobierania obrazów i filmów w sieci Numbers.

W jego skład wchodzą:

  • Capture App: Pierwszy na świecie aparat oparty o blockchain, który umożliwia użytkownikom łatwą rejestrację zdjęć i korzystanie z aplikacji Web3.0.
  • Numbers API: Deweloperzy i przedsiębiorstwa mogą wykorzystać Numbers API do rejestracji zdjęć oraz uzyskiwania dostępu do ich adresów i certyfikatów Web3.0.
  • Certyfikaty: certyfikaty autentyczności treści z dowodami pochodzenia zapisanymi na blockchainie.
  • Numbers Search Engine: Pierwsza na świecie wyszukiwarka NFT Web3.0, która pomaga użytkownikom zweryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom z nim związanym.

Numbers promuje czystość mediów cyfrowych i zachęca do bardziej krytycznego myślenia o interakcjach między obrazami a światem wokół nas. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć oraz filmów w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci fotograficznej w technologii Web3.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations