Co kryje się za rebrandingiem Capture App

Jak dotąd, wprowadzono nowe pozycjonowanie aplikacji Capture, strategię marki, nową identyfikację wizualną oraz szczegółową aktualizację samej aplikacji. Dzisiaj przedstawimy proces narodzin nowej aplikacji Capture, wliczając w to wstępne pomysły, plany i zmianę logo marki — a wszystko po to, aby pokazać, w jaki sposób Numbers Protocol i Noir Agency wydobyły pierwotngo ducha starej aplikacji Capture. Wiele osób było pod wrażeniem końcowego wyniku, dlatego uważamy, że stojący za tym proces warto pokazać naszej społeczności.

Dlaczego eskapizm ma znaczenie, podczas gdy kreatywność i storytelling służą jedynie clickbaitom w mediach społecznościowych?

Podsycanie wyobraźnie zamiast algorytmów.

Jako oparty na zasobach protokół, staramy się stworzyć platformę Creator-First, która umożliwi twórcom uwolnienie się od wszelkich algorytmów i da możliwość faktycznego przedstawienia ducha Eskapizmu: czyste ukierunkowanie umysłu na wyobraźnię lub rozrywkę jako formę ucieczki od rzeczywistości. Ten pomysł wywodzi się z dwóch linii całego produktu, wspierając kluczową wartość aplikacji Capture — Opowiadanie, Wzbogacanie i Wsparcie.

Bycie online powinno być formą dekadenckiego eskapizmu, miejscem, w którym można popuścić wodze fantazji. Ale eskapizm jest coraz bardziej ograniczony feedami, lajkami, algorytmami i viralową presją. Dostajemy tylko spreparowaną wersję życia, pozbawioną głębi i warstw procesu twórczego. Ten brak możliwości opowiadania historii w mediach społecznościowych i istniejących marketplace’ach NFT oznacza, że ​​eskapizm bardziej przypomina prokrastynację. I ma to negatywny wpływ na kreatywność.

Capture App tworzy platformę, na której nasza wyobraźnia może się rozwijać. Pozbywanie się algorytmów, tworzenie przestrzeni artystycznych oraz zapewnianie uczciwych kwestii finansowych dla twórców — to wszystko oznacza, że artyści mogą nawiązać prawdziwie emocjonalny związek i odbywać odkrywczą, pełną ciekawości i inspiracji podróż.

Inne logo, ta sama baza. Od “Obiektywu” do “Ramy”

Początkowo zaprojektowaliśmy wiele wersji logo, które obrazowały tą samą wizję, skupiając się jednak na innych elementach.

Może to być jedyna okazja, aby je zobaczyć, więc złap ją!

Inspirowani obiektywem aparatu chwytającego światło, ale też i samym okiem.

W porównaniu z najnowszą wersją, przeszliśmy z „obiektywu” na „ramę”, aby uzyskać lepsze połączenie ramek aparatu i litery C, rozpoczynającej słowo Capture (ang. chwytać).

Trudno wybrać najlepsze spośród najlepszych, jednak feedback od naszej społeczności dowodzi, że to jest ta właściwa. Ale popatrz na pozostałych kandydatów!

Odświeżanie marki nigdy nie jest łatwym zadaniem. Trzeba włożyć podwójne, a nawet potrójne wysiłki, aby nowy wygląd miał duszę oryginału, ale z drugiej strony był od niego lepszy. Niemniej jednak, rebranding pozwala nam na nowo odpowiedzieć na pytania „Jaka może być aplikacja Capture?” i „Jak aplikacja Capture może pomóc innym?”, podczas gdy Numbers Protocol wciąż zwiększa swoją użyteczność i rozszerza zakres rozwiązań dla przestrzeni Web3.

Zostaw swój poniżej komentarze i daj znać, co sądzisz o historii związanej z rebrandingiem Capture!

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations