Capture Bagde oraz Licencje: Poprawa autentyczności NFT i praw do zasobów cyfrowych

Ann Beg
6 min readMar 2, 2023

--

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy naszym głównym celem był rebranding. Z radością pragniemy więc przedstawić odznakę Capture Badge oraz Licencjonowanie, jako nowe funkcje, które można znaleźć w aplikacji Capture. Funkcje te, choć proste z natury, poprawią ogólne wrażenia użytkownika, a także wyjaśnią kwestie związane z prawem do zasobów cyfrowych w sieci Numbers.

Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Problem dotyczący autentyczności NFT i licencjonowania aktywów cyfrowych

Choć już od samego początku temat był szeroko omawiany, warto ponownie podsumować podstawowe kwestie związane z autentycznością NFT. Pomimo tego, że można posiadać NFT i inne, powiązane z nim zasoby cyfrowe (zdjęcia, filmy itp.) czy klasyfikować je jako „jedyne w swoim rodzaju”, same NFT nie stanowią wystarczającej ochrony przed niewłaściwym użyciem czy mintowaniem na innej sieci przez kogoś innego niż sam twórca. Brak standardów spowodował przesyt całej przestrzeni oraz stłumił entuzjazm w stosunku do NFT. To, w połączeniu z niedawną spiralą spadkową w świecie kryptowalut doprowadziło NFT do najniższego poziomu w historii.

Dużym problemem jest również licencjonowanie mediów cyfrowych. Pomijając NFT, media te mają w internecie niewielką lub zerową ochronę. Ze względu na swobodę panującą na sieci, możliwe jest natychmiastowe i nieograniczone skopiowanie oraz udostępnienie zdjęcia opublikowanego w mediach społecznościowych. Często wynika to z faktu, że same platformy nie mają żadnych zasad ani funkcji informujących użytkowników o tym, co mogą robić, a czego nie. Ten brak transparentności i zrozumienia często prowadzi do naruszeń prawa.

Powstanie NFT dało twórcom nowe możliwości zarabiania na swoich pracach, jednak przede wszystkim uwydatniło potrzebę utworzenia lepszych standardów ochrony praw w przestrzeni cyfrowej. Dopóki problemy te nie zostaną w pełni rozwiązane, wyzwania stojące przed autentycznością NFT i szerzej pojętą branżą mediów cyfrowych prawdopodobnie będą się utrzymywać.

Numbers Protocol działający w kwestii autentyczności NFT i branży mediów cyfrowych

Wszystkie te problemy prowadzą nas do Numbers Protocol, biblioteki multimediów cyfrowych i systemu indeksowania, której celem jest zapewnienie bardziej transparentnego spojrzenia na media cyfrowe. Każdy element zarejestrowany w Numbers otrzymuje unikalny identyfikator (Nid), który można wykorzystać do uzyskania dostępu do plików przechowywanych w zdecentralizowanej pamięci masowej, a także informacji o multimediach cyfrowych zarchiwizowanych na Blockchainie Numbers.

Blockchain Numbers ułatwia działanie podstawowych funkcji Numbers Protocol, z których najważniejszą jest archiwizacja zasobów Web3 za pośrednictwem Nit. Nit odpowiada za kontrolę multimediów cyfrowych, podobnie jak „Git”, który zmienia zasoby cyfrowe z niemożliwych do wyśledzenia i nieweryfikowalnych, w samodzielne jednostki zdolne do „mówienia” za siebie za pomocą dostępnych i transparentnych zapisów. Numbers Blockchain archiwizuje je, generując Nid i przechowując kluczowe informacje, takie jak metadane powstające podczas tworzenia (lokalizacja, znacznik czasu itp.), dzienniki zmian i, co najważniejsze, licencje, zapewniającą integralność mediów cyfrowych.

Numbers Protocol dzięki swojemu blockchainowi może pomóc w ustaleniu licencji i autentyczności mediów cyfrowych, co przesuwa zaufanie odbiorców do obszarów, które wcześniej były ignorowane. Mimo to, większość działań odbywa się na blockchainie — w środowisku, z którym większość użytkowników nie jest zaznajomiona. Tworzenie zapisów na blockchainie i ustanawianie licencji jest świetnym rozwiązaniem, ale jeśli użytkownicy nie wiedzą, jak z tego korzystać, to problem nadal występuje. I właśnie w tym miejscu do gry wchodzą odznaka Capture Badge i Licencjonowanie.

Funkcja Capture App: Capture Badge i Licencjonowanie

Capture App to pierwsza na świecie kamera web3, a jednocześnie oficjalne narzędzie do tworzenia treści w sieci Numbers Protocol. Aplikacja Capture oferuje możliwość skorzystania ze wszystkich możliwości Blockchaina Numbers, w szczególności z rejestracje zasobów. Pomimo tak potężnej funkcji, osoby niezaznajomione z Capture App i jej możliwościami mogą być zdezorientowane co do znaczenia „Nid”, podpisów, hash-y czy rekordów blockchain. Aby rozwiązać ten problem, wprowadziliśmy odznakę Capture — wizualny wskaźnik, który wskazuje, czy zasób został utworzony natywnie za pomocą aplikacji Capture i został zarejestrowany w sieci Numbers.

Capture Badge jest nie tylko bardzo przydatna, ale i łatwo dostępna. Już na pierwszy rzut oka użytkownicy mogą sprawdzić w eksploratorze Capture Apps, które zasoby są zarejestrowane oraz zbadać ich autentyczność, w tym Nid, zdecentralizowane przechowywanie, podpis, commit Nit, utworzenie natywne oraz licencję. Dzięki tym łatwym do zweryfikowania informacjom, Capture Badge stanowi bazę i reprezentuje formę zaufania dla mediów cyfrowych.

Spójrzmy, jak to wygląda w Capture App:

W zakładce Explorer, odznaka Capture Badge pojawia się obok nazwiska twórcy. Podczas przeglądania z łatwością można więc zauważyć odznakę i zobaczyć, że ten zasób został utworzony natywnie za pomocą aplikacji Capture. Pozwala to na podejmowanie świadomych decyzji.
Na stronie produktu odznaka Capture jest wyraźnie widoczna po prawej stronie, bezpośrednio pod zdjęciem. W tym przypadku również widać już na pierwszy rzut oka, że zasób został utworzony natywnie za pomocą aplikacji.

Jak wspomniano powyżej, jednym z głównych problemów związanych z mediami cyfrowymi w internecie jest brak transparentności i zrozumienia w kwestii licencjonowania. Pomimo tego, że media cyfrowe w sieci Numbers mają licencje, które można zweryfikować za pomocą blockchaina, brak łatwego dostępu do tych informacji w aplikacji Capture App na niewiele zda się twórcom i użytkownikom. Mając to na uwadze, zaktualizowaliśmy stronę produktu w Capture App tak, aby pokazywała ona też licencję.

Aby ułatwić rozumienie licencji, Capture App przedstawia prawa gwarantowane przez licencję w postaci ikon, tekstu i infografik. Głównym celem jest transparentne pokazanie tego, co można, a czego nie można zrobić z danym zasobem cyfrowym.

Spójrzmy na sekcję licencji w aplikacji Capture:

Decyzja o domyślnym ustawieniu licencji Capture na CCBY

Na starcie, wszystkie zasoby utworzone przy użyciu aplikacji mają usawtioną domyślnie licencję Creative Commons Attribute — CCBY. Pozwala ona użytkownikom na dystrybucję, remiksowanie, ulepszanie i tworzenie na podstawie zasobu, nawet w celach komercyjnych, o ile oryginalny twórca pozostaje oznaczony. Ten typ licencji daje największą swobodę innym użytkownikom w wykorzystywaniu utworu, ale wymaga oznaczenia oryginalnego twórcy. Decyzja o domyślnym ustawieniu licencji CCBY ostatecznie sprowadziła się do zapewnienia najwyższego stopnia elastyczności, co jest przydatne we wspieraniu innowacji, budowaniu wartości i pomaganiu twórcom w rozpowszechnianiu ich pracy, przy jednoczesnym oznaczaniu ich jako autorów.

W zależności od intencji twórcy, licencja CCBY może nie nadawać się do użytku, zwłaszcza komercyjnego, ponieważ nie daje żadnych ograniczeń. Dobrze to rozumiemy, dlatego nie chcąc ograniczać naszych twórców, jesteśmy w trakcie tworzenia nowej funkcji w aplikacji Capture, która pozwali użytkownikom wybrać licencje odpowiednią dla ich zasobów cyfrowych. Możliwość wyboru licencji to potężne narzedzie, które mamy nadzieję udostępnić użytkownikom aplikacji Capture App tak szybko, jak to tylko możliwe, wraz z innymi nadchodzącymi usprawnieniami.

Mamy nadzieję, że czekacie na to z taką samą ekscytacją, jak my!

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations