Cała prawda: Jak Numbers Protocol rewolucjonizuje badanie zbrodni wojennych przy współpracy ze Starling Lab i Rolling Stone

Ann Beg
3 min readFeb 21

--

Zbrodnie wojenne stanowią tragiczną rzeczywistość historii i nadal możemy je zobaczyć w takich miejscach jak Ukraina czy Syria. Jednak dzięki postępowi technologicznemu — w tym zdecentralizowanym sieciom i pamięci masowej Web3, mamy nowe możliwości pociągania do odpowiedzialności tych, którzy są ich winni. Daje to cień nadziei na lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią pierwszych fotoreportaży w Web3, wykorzystujących Rolling Stone i Starling Lab, których celem jest zbadania zbrodni wojennych popełnionych przez serbskie siły, Arkan’s Tigers — The DJ and the War Crimes. Dokumenty zebrane podczas dochodzenia są przechwytywane i rejestrowane na Numbers Protocol przy współpracy z takimi projektami jak Likecoin, Avalanche, IPFS, Filecoin i innymi, wykorzystującymi technikę weryfikacji kryptograficznej.

Dowiedz się więcej: https://investigation.rollingstone.com/dj-photo-war-crimes-bosnia/
Na stronie raportu z dochodzenia można sprawdzić dane uwierzytelniające, klikając przycisk informacji.
Przewijając w dół do sekcji „Framework” można znaleźć zarejestrowaną transakcję na Miannecie Numbers.

Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować autorce tego dochodzenia, Sophii M. Jones oraz fotografowi Ronowi Havivowi za ich wkład w powstanie raportu. Pamiętajmy, że na wszystkie wielkie odkrycia składają się małe elementy, które dopiero po złożeniu pozwalają nam zobaczyć „pełny obraz” sytuacji.

Poza raportem Rolling Stone, Numbers Protocol odniósł też wiele innych sukcesów dzięki współpracy ze Starling Lab, co pozwala na zapewnienie identyfikowalności i transparentności aktywów cyfrowych oraz zwiększenie skuteczności technologii Web3. W 2020 roku współpracowaliśmy z Reutersem, podczas archiwizowania wyborów prezydenckich oraz zmian z nimi związanych. W 2022 roku przedstawiliśmy pierwszy na świecie dowód Web3 dotyczący zbrodni wojennych na Ukrainie, a także niezbity dowód na zmiany klimatu. Wraz ze standardami C2PA i Nid, Numbers Protocol jest w stanie zapewnić autentyczność treści cyfrowych.

W 2023 roku zdecydowaliśmy się przenieść ochronę zasobów cyfrowych na wyższy poziom, uruchamiając własny projekt archiwum Web3 o nazwie Numbers Archive 2022, będący kroniką istotnych wydarzeń dziejących się na przestrzeni lat. Mamy nadzieję na kontynuację archiwum Web3 w nadchodzących latach.

Współpraca pomiędzy Rolling Stone, Starling Lab i Numbers Protocol stanowi doskonały przykład tego, jak można wykorzystać zasoby, aby zapewnić transparentność i identyfikowalność rzeczywistych problemów. Przedstawia także sensowny przypadek użycia technologii Web3 wychodzący poza świat kryptowalut. Jest to nie tylko znaczący krok w walce ze zbrodniami wojennymi, ale także inspiracja do podejmowania innych wysiłków na rzecz wykorzystania technologii do pozytywnych zmian. Numbers Protocol będzie nadal rozwijać tę technologię, aby móc ją wykorzystywać we wszystkich aspektach. Z przyjemnością wnosimy w ten sposób swój istotny wkład w otaczający nas świat.

O Numbers Protocol

Numbers buduje zdecentralizowaną sieć zdjęć w celu stworzenia społeczności, wartości i zaufania do mediów cyfrowych. Protokół Numbers na nowo definiuje cyfrowe media wizualne jako aktywa i jest kluczowy w zestawie narzędzi do rejestrowania i pobierania grafik oraz filmów w sieci Numbers.

Wliczamy w to:

· Capture App: Pierwsza na świecie kamera typu blockchain, dzięki której użytkownicy mogą łatwo rejestrować zdjęcia i korzystać z aplikacji Web 3.0.

· Seal API: programiści i przedsiębiorstwa mogą wdrażać Numbers API do rejestrowania zdjęć i uzyskiwania dostępu do swoich adresów i certyfikatów Web3.0.

· Certyfikaty: certyfikaty potwierdzające autentyczność treści wraz z informacją on-chain o ich pochodzeniu

· Marketplace CaptureClub: Natywny rynek NFT, który pozwala twórcom zdjęć sprzedawać i wystawiać swoje dzieła.

· Wyszukiwarka NFT: pierwsza wyszukiwarka Web 3.0 NFT, która pomaga użytkownikom weryfikować historię NFT i zapobiegać potencjalnym oszustwom NFT.

Numbers wspiera czystość mediów cyfrowych i umożliwiają bardziej krytyczne myślenie o interakcjach między naszymi obrazami a otaczającym nas światem. Celem Numbers jest tokenizacja autentycznych zdjęć (zarówno obrazów jak i filmów) w celu stworzenia zdecentralizowanej sieci zdjęć w Web 3.0.

Strona | Twitter | Telegram | Discord | Medium

--

--

Ann Beg

Cryptocurrencies | Marketing and Social Media | 🇵🇱-Eng Translations